วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

คำบอกเล่าจากครูแสงมณี


ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนเครือข่ายสังคมออนไลน์ครูแสงมณี

     ยินดีต้อนรับนักเรียน และผู้เยี่ยมชมทุกท่านเข้าสู่ web blog ห้องเรียนเครือข่ายสังคมออนไลน์

เพื่อการศึกษาโดยครูแสงมณีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)  กองการศึกษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร web blog นี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไม่มีขีดจำกัด ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเวลาและโอกาสของตนเองจะเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเข้าใจชัดเจนย่อมเป็นไปตามแต่ละบุคคลนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ครูผู้สอนใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยกำหนดหรือมอบหมายงาน แบบฝึกฝนและแบบทดสอบเพื่อติดตามการพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อีก ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียน ครู และผู้สนใจทั่วไป  เพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนโดยฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รู้จักสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรู้จักใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ขอให้
ผู้เรียนทุกคนตั้งใจศึกษาและสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานในเวลาจำกัดย่อมทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ของชีวิตนั่นเอง ผู้เขียนจะพยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จาก web blog นี้ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำติชมค่ะ
E-mail : yoopuk2012@gmail.com


-------------------------------------------การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการกิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 


facebook

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน by Slidely Slideshow